Portti ideoiden ja tiedon äärelle

Suomessa toimii 25 ammattikorkeakoulua, 13 yliopistoa sekä Maanpuolustuskorkeakoulu. Niiden opiskelijat julkaisevat joka vuosi tuhansia avoimesti saatavilla olevia opinnäytteitä tuhansista erilaisista teemoista. Jokaisen opinnäytteenä julkaistun tutkimusraportin laatimiseen ja tutkimusteemaan tutustumiseen on käytetty huomattavasti aikaa. Ne sisältävät usein erittäin ajankohtaisia ideoita ja selvityksiä uusista teknologioista ja toimintatavoista, joihin tutustuttuaan voi niitä hyödyntää vaikka oman organisaation liiketoiminnan kehittämistoimissa.

Opinnäytteet noudattavat tiettyä kaavaa: tutkimusongelma tai -tavoite, teoriaosuus ja lopulta ongelman ratkaisu käyttäen tilanteeseen sopivaa tutkimusmenetelmää, jolla haluttu tavoite aiotaan saavuttaa. Lisäksi tekijä laatii työstä ns. tiivistelmän, joka pyrkii kuvaamaan mistä työssä on kysymys.

Usein pelkkä työn nimi ja tekijän laatima tiivistelmä eivät paljasta työhön kätkeytyneitä helmiä. Työssä on esimerkiksi saatettu käyttää sellaisia menetelmiä, jotka sopisivat erinomaisesti myös muun tyyppisten ongelmien ratkaisuun kuin työn otsikossa tai tiivistelmässä kuvatussa tapauksessa. Jotkut opinnäytteet tarjoavat mitä parhaimman katsauksen ajankohtaiseen teknologiaan tai tietystä aiheesta laadittuun kirjallisuuteen, mikäli lukija haluaa syvemmin perehtyä po. aiheeseen. Aiheiden ja sisältöjen kirjo on laaja – samoin hyödyntämismahdollisuudet.

Monet organisaatiot ja yksilöt osaavat jo hyödyntää opinnäytteitä. Sekä teettämällä niitä omista aiheista ja/tai seuraamalla aktiivisesti uusia töitä omilla kiinnostusalueilla. Mielestämme sellaisia toimijoita on kuitenkin murto-osa koko potentiaalista. Koska opinnäytteitä julkaistaan joka vuosi kymmeniä tuhansia, ei kenenkään ole mahdollista seurata tai lukea niitä kaikkia. Hakusanoja käyttämällä sekä tiivistelmiä ja nimikkeitä selaamalla voi kuitenkin löytää kiinnostavia töitä, joihin voi tarkemmin tutustua. Joskus tietenkin joutuu pettymään, eli täysin ilmaista lounasta ei nytkään ole tarjolla.

KAMU-TKI sivustossa on kaksi osaa: esimerkkikokoelma sekä linkkikokoelma suomalaisten yliopistojen ja korkeakoulujen avoimiin julkaisuarkistoihin. Kaikille avoin kamu-tki.fi on ratkaisuyrityksemme madaltaa aloituskynnystä ainutlaatuisen aineiston hyödyntämiseen eri tavoin liiketoiminnan kehittämisen ja innovaatiotoiminnan ehtymättömänä lähteenä.

Sivustolla esitellään satakunta ideaa ja esimerkkiä yritysten liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Toivomme KAMU-TKI sivustolle valittujen esimerkkien kannustavan sinua joko yksilönä tai yrityksen edustajana tutustumaan ennakkoluulottomasti korkeakoulujemme ja yliopistojemme avoimiin julkaisuarkistoihin. Se saattaa johtaa tärppiin aivan uuteen.

Opinnäytteet ovat lain mukaan avoimesti saatavia ja julkisia, mutta ne voivat myös sisältää niiden käyttöä rajoittavia tekijöitä.  Eräs yleinen tekijänoikeuteen liittyvä rajoite on ”kaupallinen käyttö kielletty” mikä muun muassa estää noiden töiden tai osien kopioimisen ja myymisen. Mikäli työ on julkaistu yliopiston tai korkeakoulun käyttämässä sähköisessä julkaisuarkistossa, on se yleensä kuitenkin mahdollista lukea ja tarvittaessa hyödyntää oppimaansa vaikkapa oman organisaation liiketoiminnassa tai yksityisissä harrastuksissa. Kiinnostavan opinnäytteen tekijäänkin voi yleensä ottaa yhteyttä vaikkapa yhteistyö- tai rekrytointiaikeissa.

Kireitä siimoja!

Porissa 31.8.2023; Jari Leppäniemi, projektipäällikkö/KAMU ja Janne Harjamäki, tutkija/KAMU

KAMU-TKI sivusto on kehitetty ”Kriisistä kasvun mahdollisuuksiin ja uudistumiseen (KAMU)” hankkeen toimesta. Hankkeen rahoittajina toimivat Satakuntaliitto, REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia, sekä Tampereen yliopiston Porin yksikkö ja Prizztech Oy yhdessä alueen kuntien kanssa.