TYÖPAJAT

Työpajalla vauhtia liiketoiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen – varaa omasi nyt!
Asiantuntijoidemme avulla opit hyödyntämään avoimesti saatavilla olevaa tutkimustietoa oman TKI-toimintasi tukena ja päivittäisenä tietolähteenä. Työpajan kuvaus avautuu ja sulkeutuu klikkaamalla otsikkopalkkia.

Työpajan I ”Työpaja” sisältö

Puolen päivän (aamu- tai iltapäivä, 3,5 – 4 h) pituinen työpaja koostuu kahdesta osiosta. Ensin esitellään avoimen aineiston hyödyntämisen tapoja ja hyötyjä liiketoiminnan kehittämisen tukena. Sen jälkeen tutustutaan KAMU-sovelluksen käyttöön opastetusti ja keskustellaan kokemuksista.

Työpajan tuottama hyöty osallistujille

Esitysten ja KAMU-sovellusta kokeilemalla osallistuja vahvistaa omaa osaamistaan innovaatiotoiminnassa hyödyllisten tietolähteiden osalta. Hän oppii hyödyntämään avoimesti saatavilla olevaa TKI-tietoa oman organisaation liiketoiminnan kehittämisessä sekä sen valmistelussa ja suunnittelussa.

Osallistuvan organisaation valmistelevat toimet

 • Nimetään osallistuvat henkilöt.
 • Osallistujat tuovat mukanaan omat työvälineet (esim. älykännykkä tai kannettava tietokone).

Tilat ja muut käytännön järjestelyt

 • Työpaja järjestetään Porin yliopistokeskuksen tiloissa.
 • Samaan työpajaan (maksimissaan 12 henkilö per työpaja) voidaan ottaa mukaan osallistujia myös muista yrityksistä.

Hinta ja materiaalit sekä käyttöehdot

Osallistumineen työpajaan on maksutonta 8/2023 saakka (EAKR-rahoitus). Osallistuvan organisaation tulee kuitenkin hyväksyä seuraavat ehdot maksuttoman sisällön saadakseen:

 • Osallistuvan organisaation nimi ja yhteystiedot raportoidaan pilotointikohteeksi hankkeen rahoittajalle (allekirjoitettu lomake).
 • Organisaation nimi mainitaan KAMU-hankkeen tuloksista kertovassa julkisessa raportissa hankesivustolla. Haastattelun tai kommenttien antaminen on vapaaehtoista mutta suositeltavaa.
 • Hankesivustolla voidaan julkaista uutisia työpajasta ja uutisblogista viestitään sosiaalisen median kanavilla. Työpajasta kertoviin kuviin ja markkinointiviesteihin osallistuminen on vapaaehtoista mutta suositeltavaa.
 • Organisaation suoranainen TKI-toiminta tai sen tukeminen eivät sisälly työpajan sisältöön.
 • Yliopiston kanssa yhdessä tehtävästä TKI-toiminnasta löydät lisätietoja mm. Porin yliopistokeskuksen tutkimusyhteistyöstä kertovan sivun kautta (tekstissä oleva linkki aukeaa uudelle välilehdelle).

Työmääräarvio

 • 4 -5 h / osallistuja
 • Osallistujat voivat käyttää myös muuta aikaa ja resursseja saadakseen täyden hyödyn. Jatkuvasti sisällöltään täydentyvä KAMU-TKI on vapaasti käytettävissä, joten tapaamisten hyödyllisyyden kannalta on hyvä varata aikaa sisältöihin ja sovelluksen käyttöön myös tapaamisten ulkopuolella.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

 • jari.leppaniemi(at)tuni.fi

Lyhyt kuvaus

Avainsanoja

opastus, sovellus, tietopaketti, TKI-toiminta, työpaja, yhteistyö, liiketoiminnan kehittäminen, kokemus

Työpajan II ”Verkkokokous” sisältö

Parin tunnin (2- 3 h) verkkokokous Teams– tai Zoom sovelluksella keskittyy aluksi KAMU-sovellukseen laadittujen TKI-tiivistelmiin tutustumiseen sekä niiden soveltuvuuden arviointiin osallistuvan organisaation innovaatio­toiminnassa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Työpaja alkaa lyhyellä esittelyllä TKI-tiivistelmien käyttötarkoituksesta, joista valitaan otsikoiden perusteella osallistujaa kiinnostava joukko (noin 5 kpl) tarkempaa tutustumista varten. Arvioinnin jälkeen keskustellaan havainnoista ja kehitysideoista ja annetaan lopuksi palaute hankkeelle.

Työpajan tuottama hyöty käyttäjäorganisaatiolle

TKI-tiivistelmien tutustumisen myötä osallistujat vahvistavat organisaationsa TKI-prosessia ja oppivat hyödyntämään avoimesti saatavilla olevaa tutkimustietoa omien TKI-toimien valmistelussa ja suunnittelussa.

Käyttäjäorganisaation valmistelevat toimet

 • Nimetään osallistuvat henkilöt yhteystietoineen.

Tilat ja muut käytännön järjestelyt

 • Työpaja järjestetään verkkokokouksena tai tarvittaessa osallistuvan organisaation tiloissa.
 • Kukin työpaja järjestetään yhden organisaation kanssa.
 • Työpajaan saa osallistua useampiakin henkilöitä samasta organisaatiosta (tilat ja ajankäyttö huomioiden).

Hinta ja materiaalit sekä käyttöehdot

Osallistumineen ”verkkokokoukseen” on maksutonta 8/2023 saakka (EAKR-rahoitus). Osallistuvan organisaation tulee kuitenkin hyväksyä seuraavat ehdot maksuttoman sisällön saadakseen:

 • Osallistuvan organisaation nimi ja yhteystiedot raportoidaan pilotointikohteeksi hankkeen rahoittajalle (allekirjoitettu lomake).
 • Organisaation nimi mainitaan KAMU-hankkeen tuloksista kertovassa julkisessa raportissa hankesivustolla. Haastattelun tai kommenttien antaminen on vapaaehtoista mutta suositeltavaa.
 • Hankesivustolla voidaan julkaista uutisia työpajasta ja uutisblogista viestitään sosiaalisen median kanavilla. Työpajasta kertoviin kuviin ja markkinointiviesteihin osallistuminen on vapaaehtoista.
 • Organisaation suoranainen TKI-toiminta tai sen tukeminen eivät sisälly työpajan sisältöön.
 • Yliopiston kanssa yhdessä tehtävästä TKI-toiminnasta löydät lisätietoja mm. Porin yliopistokeskuksen tutkimusyhteistyöstä kertovan sivun kautta (tekstissä oleva linkki aukeaa uudelle välilehdelle).

Työmääräarvio(t) osallistujalle

 • 4h / osallistuja
 • Osallistujat voivat käyttää myös muuta aikaa ja resursseja saadakseen täyden hyödyn. Jatkuvasti sisällöltään täydentyvä KAMU-TKI on vapaasti käytettävissä, joten tapaamisten hyödyllisyyden kannalta on hyvä varata aikaa sisältöihin ja sovelluksen käyttöön myös tapaamisten ulkopuolella.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

 • jari.leppaniemi(at)tuni.fi

Lyhyt kuvaus

Avainsanoja

opastus, sovellus, tietopaketti, TKI-toiminta, yhteistyö, verkkokokous, arviointi, kehitysidea

Työpajan III ”Yhteistyöpolku” sisältö

Yhteistyöpolku koostuu 3–4 lyhyestä tapaamisesta osallistuvan organisaation kanssa. Kunkin tapaamisen (1- 2 h) sisältö mukautuu osallistujien tarpeen mukaan ja ne voidaan järjestää myös etäkokouksina Teams– tai Zoom alustoilla. Tavoitteena on tunnistaa osallistuvan yrityksen mahdollisia TKI-tarpeita ja osoittaa KAMU-sovelluksen potentiaali liiketoiminnan kehittämisen apuna.

Ensimmäisessä tapaamisessa (2 h) käydään läpi käyttäjäorganisaation kiinnostuksen kohteena olevia kehitysteemoja ja tutustutaan KAMU-sovelluksen käyttöön ja hyödyntämistapoihin kehitysteemoihin tutustumiseksi.

Seuraavissa yhteistyöpolun tapaamisissa (1- 2 h / tapaaminen) seurataan käyttäjäorganisaation etenemää sovelluksen käytössä ja annetaan tarvittaessa lisäopastusta sekä keskustellaan sovelluksen osalta ilmenneistä toiminnan tai sisällön kehitystarpeista. Kunkin tapaamisen yhteydessä sovitaan myös seuraava tapaaminen.

Yhteistyöpolun päätöstapaamisessa (1 h) tehdään yhteenveto osallistujien kokemuksista keskustelemalla tehdyistä havainnoista ja kehitysehdotuksista. Lopuksi annetaan palaute työpajaan liittyneestä yhteistyöstä.

Työpajan tuottama hyöty käyttäjäorganisaatiolle

Tietoiskujen ja KAMU-sovelluksen avulla osallistuja vahvistaa omaa TKI-prosessiaan ja oppii hyödyntämään avoimesti saatavilla olevaa TKI-tietoa oman organisaation kehitystoimien valmistelussa ja suunnittelussa.

”Yhteistyöpolku” tarjoaa osallistuvalle yritykselle pidennetyn käyttäjätuen sekä kattavat vaikutusmahdollisuudet sisällön kehittämiselle. Osallistuvalla yrityksellä on mahdollisuus käynnistää oma TKI-toiminta jo yhteistyöpolun aikana.

Käyttäjäorganisaation valmistelevat toimet

 • Yritys nimeää henkilön pilotointiin liittyvään yhteistoimintaan.
 • Lisäksi yritys nimeää 1-4 henkilöä, jotka osallistuvat kokouksiin tai niissä sovittujen toimien tukemiseen yhteistyöpolun keston ajan.
 • Osallistuva organisaatio on etukäteen perehtynyt KAMU-sovelluksen käyttöön liittyvään ohjeistukseen tai osallistunut jompaankumpaan työpajapakettiin (I tai II).
 • Osallistujien oletetaan tuovan mukanaan omat työvälineet verkkosovelluksen käyttöä varten.

Tilat ja muut käytännön järjestelyt

 • Tapaamiset järjestetään Porin yliopistokeskuksen tiloissa tai verkkokokouksina.
 • Yhteistyöpolkujen tapahtumat ovat organisaatiokohtaisia.
 • Mahdollinen ruokailu työpajojen yhteydessä tapahtuu omakustanteena.

Hinta ja materiaalit sekä käyttöehdot

Osallistuminen ”Yhteistyöpolkuun” on maksutonta 8/2023 saakka (EAKR-rahoitus). Osallistuvan organisaation tulee kuitenkin hyväksyä seuraavat ehdot maksuttoman sisällön saadakseen:

 • Osallistuvan organisaation nimi ja yhteystiedot raportoidaan pilotointikohteeksi hankkeen rahoittajalle (allekirjoitettu lomake).
 • Organisaation nimi mainitaan KAMU-hankkeen tuloksista kertovassa julkisessa raportissa hankesivustolla. Haastattelun tai kommenttien antaminen on vapaaehtoista mutta suositeltavaa.
 • Hankesivustolla voidaan julkaista uutisia työpajasta ja uutisblogista viestitään sosiaalisen median kanavilla. Työpajasta kertoviin kuviin ja markkinointiviesteihin osallistuminen on vapaaehtoista.
 • Organisaation suoranainen TKI-toiminta tai sen tukeminen eivät sisälly työpajan sisältöön.
 • Yliopiston kanssa yhdessä tehtävästä TKI-toiminnasta löydät lisätietoja mm. Porin yliopistokeskuksen tutkimusyhteistyöstä kertovan sivun kautta (tekstissä oleva linkki aukeaa uudelle välilehdelle).

Työmääräarvio(t) käyttäjäorganisaatiolle

 • Muutama tunti yhteyshenkilölle (työpajasta sopiminen ja saatujen tietopakettien ja käytön opastuksen kuittaus).
 • Noin 2 – 3 h jokaista tapaamista ja osallistujaa kohden.
 • Osallistujat voivat käyttää myös muuta aikaa ja resursseja saadakseen täyden hyödyn yhteistyöpolusta. Jatkuvasti sisällöltään täydentyvä KAMU-TKI on vapaasti käytettävissä, joten tapaamisten hyödyllisyyden kannalta on hyvä varata aikaa sisältöihin ja sovelluksen käyttöön myös tapaamisten ulkopuolella.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

 • jari.leppaniemi(at)tuni.fi

Lyhyt kuvaus

Avainsanoja

opastus, sovellus, tietopaketti, TKI-toiminta, työpaja, yhteistyö, etäkokous, kehitysteema, kokemus, käyttäjätuki, yhteistoiminta